Telefon
WhatsApp

HİDROJEOLOJİK ETÜD

Bir su sondaj kuyusunun tasarımı yapılmadan önce bazı ön bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir. Açılacak bir kuyuda her fazla metrenin para ve zaman kayıplarına neden olacağı unutulmamalıdır.

SU SONDAJI

Sert kayalarda kullanılan Sondaj tekniği ile Yumuşak kendini tutamayan zeminlerde kullanılan sondaj tekniği farklıdır. Bir kuyuda delik çapının büyük seçilmesi, kuyu verimini aynı oranda arttırmaz.

Avrupa Standartları

167 sayılı Yeraltısuları hakkında kanunun 8. Maddesinin (a) ve (b) fıkralarındaki işlerle,Yeraltısuları Tüzüğünün 9. Maddesinde belirtilen işleri yapacaklar için DSİ Genel müdürlüğünden belge alınması zorunludur.(Yeraltısuyu Arama ve Kullanma Belgesi).

HAVALI SONDAJ (DTH)

Sert ve sağlam (kayalık) zeminlerde uygulanan bir yöntemdir. Yüksek basınçlı hava yardımıyla çalışan kırıcı tabanca ve ucundaki elmas daneli bit (matkap) marifetiyle kayalar parçalanarak delinmektedir.

Yıllık Tecrübe

Proje

Mutlu Müşteri

BİZ SİZİ ARAYALIM