×

Arel Sondaj Ne Yapar ?

Biz Arel sondaj olarak aşağıda belirttiğimiz işlemleri tüm hassasiyetimizle özen göstererek uygulamaya çalışıyoruz.

Arel-About-Resim
Arel-About-Resim

HİDROJEOLOJİK ETÜD

Bir su sondaj kuyusunun tasarımı yapılmadan önce bazı ön bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir. Açılacak bir kuyuda her fazla metrenin para ve zaman kayıplarına neden olacağı unutulmamalıdır.

HİDROJEOLOJİK ETÜD

Bir su sondaj kuyusunun tasarımı yapılmadan önce bazı ön bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir. Sondaj zor ve pahalı bir işlemdir. Açılacak bir kuyuda her fazla metrenin para ve zaman kayıplarına neden olacağı unutulmamalıdır.Sondajcılıkta amaca ulaşabilmek için öncelikle uygun jeofizik etüdlerin yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur.Jeofizik ve jeolojik bilgilerin birlikte kullanılması sonucu; su verebilecek tabaka özellikleri daha iyi belirlenebilecek, açılacak kuyunun derinliği, çapı, kullanılacak sondaj yöntemi olası masraf ve zaman kayıplarının önüne geçilecektir.Jeofizik ve jeolojik bilgilerin yorumlanması sonucu Muhtemel Akiferin (su taşıyan formasyon) kalınlığı ve ne kadar derinlikte olduğu bilgilerine ulaşılmış olur.

Su taşıyan tabakanın suyu depolama ve iletme gibi iki önemli özelliği vardır. Bu özellikte ki oluşumlar akifer olarak bilinir. Bir kayacın akifer olabilmesi için;Kırıklı,çatlaklı,boşluklu ve gözenekli olması,bu gözeneklerin su ile dolu olması,Gözeneklerin irtibatlı olması,Akifer altında su geçirmeyen bir tabakanın yer alması gerekmektedir.


Arel-About-Resim

SU SONDAJI

Sert kayalarda kullanılan Sondaj tekniği ile Yumuşak kendini tutamayan zeminlerde kullanılan sondaj tekniği farklıdır. Bir kuyuda delik çapının büyük seçilmesi, kuyu verimini aynı oranda arttırmaz.

SU SONDAJI

Sert kayalarda kullanılan Sondaj tekniği ile Yumuşak kendini tutamayan zeminlerde kullanılan sondaj tekniği farklıdır. Kendini tutamayan yumuşak formasyonlarda çamur sirkülâsyonu ile Kaya ortamda ise hava sirkülâsyonu ile gerçekleşir. Bazı kuyular açılırken her iki sondaj tekniği de kullanılır.

Bir kuyuda delik çapının büyük seçilmesi,maliyetlerin artmasına neden olurken, kuyu verimini aynı oranda arttırmaz. Dolayısıyla,kuyu çapını ne çok büyük ne de çok küçük seçerek sondaja başlamak uygun bir seçim değildir. Kuyu çapını seçerken ,kuyudan alınacak su miktarı ve kuyuya monte edilecek dalgıç pompanın çapı gözönünde bulundurulmalıdır.


Arel-About-Resim Arel-About-Resim

DSİ

167 sayılı Yeraltısuları hakkında kanunun 8. Maddesinin (a) ve (b) fıkralarındaki işlerle,Yeraltısuları Tüzüğünün 9. Maddesinde belirtilen işleri yapacaklar için DSİ Genel müdürlüğünden belge alınması zorunludur.(Yeraltısuyu Arama ve Kullanma Belgesi).

DSİ

167 sayılı Yeraltısuları hakkında kanunun 8. Maddesinin (a) ve (b) fıkralarındaki işlerle,Yeraltısuları Tüzüğünün 9. Maddesinde belirtilen işleri yapacaklar için DSİ Genel müdürlüğünden belge alınması zorunludur.(Yeraltısuyu Arama ve Kullanma Belgesi).

Sondaj projelerinde arazinizde gerekli çalışmayı yapabilmek, açılan kuyu üzerinde hak sahibi olabilmek ve kuyuyu ihtiyaçlarınız doğrultusunda işletebilmek için DSİ tarafından onaylanmış, belirli bir formatta hazırlanan belgelere kuyu ruhsatı adı verilir.Bu belgeleri hazırlayan Sondaj firmaları faaliyetlerini sürdürdükleri yerdeki DSİ Bölge Müdürlüklerine ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasına kayıtlı Tescilli firmalardır.Hazırlanan Belgeler DSİ ye verilmeden önce TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası( JMO) tarafından vize edilmektedir.


Arel-About-Resim

(ÇAMUR SİRKÜLASYONLU) ROTARY SONDAJ

Arazide yayılım gösteren formasyonlar; yıkılabilecek, gevşek yapılı zeminler ise dolaşım sıvısı olarak belirli bir vizkozitesi ve yoğunluğu olan çamur kullanılır. Matkapla kesilen ve parçalanan kırıntılar, sondaj çamurunun sirkülasyonu marifetiyle yeryüzüne çıkarılmaktadır. Kuyu içinde devamlı sirkülasyon halinde bulunan sondaj çamuru,kuyu cidarında sıva oluşturarak kuyunun göçmesine ve formasyon basıncına engel olur,matkabı soğutur,formasyonu yumuşatır.
Arel-About-Resim

HAVALI SONDAJ (DTH)

Sert ve sağlam (kayalık) zeminlerde uygulanan bir yöntemdir. Yüksek basınçlı hava yardımıyla çalışan kırıcı tabanca ve ucundaki elmas daneli bit (matkap) marifetiyle kayalar parçalanarak delinmektedir.
Yüksek basınçlı havanın içine zerkedilen ve sondaj kimyasallarından olan bir nevi köpük yardımıyla; kırılarak ufalanmış küçük taş parçacıkları yeryüzüne çıkarılmaktadır.

HAVALI SONDAJ (DTH)

Sert ve sağlam (kayalık) zeminlerde uygulanan bir yöntemdir. Yüksek basınçlı hava yardımıyla çalışan kırıcı tabanca ve ucundaki elmas daneli bit (matkap) marifetiyle kayalar parçalanarak delinmektedir.
Yüksek basınçlı havanın içine zerkedilen ve sondaj kimyasallarından olan bir nevi köpük yardımıyla; kırılarak ufalanmış küçük taş parçacıkları yeryüzüne çıkarılmaktadır.
Kuyu dibi darbeli delme işleminin (DTH);
Avantajları;Delme ve ilerleme çok hızlıdır,Sert formasyonlarda çok verimli bir yöntemdir,Su veya diğer türde sondaj sıvısına gerek yoktur.
Dezavantajları;Taneli gevşek zeminlerde uygulanamaz kuyu yıkılır.,Su içeren formasyonlarda derinlik sınırlıdır.


Referanslarımız

Videolarımız

Yaptığımız işlerden bazı videolarımızı izleyebilirsiniz.

AREL SONDAJ BOLU SONDAJ KUYU TEMİZLİĞİ

Videoyu izlemek için butona tıklayınız.

HAVALI SİSTEMDE SONDAJ - AREL SONDAJ BOLU

Videoyu izlemek için butona tıklayınız.

AREL SONDAJ - BOLU SONDAJ -YIKAMA ÇAKILLAMA

Videoyu izlemek için butona tıklayınız.

AREL SONDAJ BOLU SONDAJ İNKİŞAF

Videoyu izlemek için butona tıklayınız.

AREL SONDAJ

Videoyu izlemek için butona tıklayınız.

HAVALI SİSTEMDE SONDAJ

Videoyu izlemek için butona tıklayınız.

HAVALI SİSTEMDE SONDAJ - AREL SONDAJ BOLU 2

Videoyu izlemek için butona tıklayınız.

Fotoğraf Galerisi